Gå vidare till
Simulering & Träning

Obstetrik & Pediatrik

Obstetrik & Nyfödd, Simulatorer

SimMom är en avancerad förlossningssimulator av helkroppsstorlek med korrekt anatomi och funktion samt lägen för både manuell och automatisk förlossning, avsedd att användas vid obstetriska övningar i förlossningshandläggning för flera personalkategorier.

SimMom

PROMPT Flex is ideal for addressing high risk, low frequency events and reducing complications. The versatile and modular design provide the user with a comprehensive experience in all stages of birth and complexity. Suited for all learners in both professional education and healthcare providers.

MamaBirthie is ideal for basic skill acquisition and competency development in mechanics of birth including abdominal and vaginal examinations, normal birth, vacuum assisted delivery, shoulder dystocia and breech.

MamaBirthie

MamaNatalie Förlossningssimulator, som inkluderar NeoNatalie, hjälper dig att skapa relaistiska träningsscenarior på ett enkelt sätt. Den är designad och utvecklad för att erbjuda realistiska rollspel för att inlärningstillfällena ska bli mer minnesvärda och effektfulla.

SimNewB är en fristående spädbarnssimulator, utvecklad i samarbete med American Academy of Pediatrics i syfte att hjälpa till att förbättra återupplivningen av nyfödda och uppfylla specifika utbildningsmål i riktlinjerna för neonatal återupplivning. SimNewB är inriktad på spädbarnets första tio minuter i livet och ger realistisk övning i kritiska åtgärder som andningsstart och avancerad luftvägshantering.

SimNewB

Rätt utbildning gör hela skillnaden. Premature Anne är en docka i realistisk storlek, motsvarande ett prematurt spädbarn i vecka 25, och har utvecklats i samarbete med American Academy of Pediatrics (AAP). Premature Anne är avsedd att vara ett hjälpmedel vid utbildning av vårdpersonal i återupplivning och vård av prematura spädbarn.

Realistisk simulerings träning till låg kostnad

NeoNatalie

Prisöverkomlig träning i livmodervård postpartum

Mama-U

MamaBreast är en lättburen simulator som ger väldigt realistisk simulering av ammning och bröstmjölkspumpning.

MamaBreast

Pediatriska Simulatorer

SimJunior är en interaktiv pediatrisk simulator, framtagen av Laerdal tillsammans med American Academy of Pediatrics för att tillgodose utbildnings- och träningsbehoven hos vårdpersonal.

SimJunior

Nursing Baby, som är utvecklad för simulering och träning av vård av spädbarn, finns numera med auskultering av ljud.

Nursing Baby

The Newborn Anne is a manikin designed for skills training in neonatal resuscitation.

Newborn Anne

Resusci Baby QCPR lägger ribban högt för träning av HLR av hög kvalitet på spädbarn. När den används tillsammans med återkopplingsteknik får deltagarna återkoppling på sin prestation, med mått som kan följas upp och förbättras över tid.

En realistisk docka för övning av HLR på spädbarn och ett utmärkt, prisvärt komplement till Resusci Baby.

Baby Anne

Den nya Resusci Baby för Första Hjälpen är den icke-elektroniska spädbarns HLR dockan för spädbarns HLR utbildning. Den nya Resusci Baby för första hjälpen, har samma nya och robusta bröstkompressions - och ventilations system som Resusci Baby med kvalitets HLR (QCPR).

Resusci Junior erbjuder realistisk övning i att ge HLR av hög kvalitet till barn. Dockan är en helkroppskonstruktion och kan kombineras med prestationsmätaren SkillGuide som tillval.

The clinical skills training manikin for in-hospital pediatric professionals.

Nursing Kid

En simulator i storlek av ett sexårigt barn. Innehar alla de funktioner som förväntas i avancerad livräddning.

MegaCode Kid

Relaterade Produkter & Tjänster

You must be logged in to submit the form.